Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    РТИК

Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК)

Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) е създадена през 1895 година, заедно с търговската палата в София, Варна и Пловдив. 

РТИК е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове и съдействие при установяването на бизнес контакти в страната и чужбина.

Членове на РТИК са големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации от Русе и региона, работещи в подкрепа на бизнеса.

Камарата се ползва с авторитет в сферата на бизнес – услугите, както на регионално, така и на национално и международно ниво. РТИК традиционно има изградени връзки с камарите в Румъния, както и със страните от ОНД. Това е една прекрасна възможност за българските фирми да получат пълно съдействие при навлизането на тези пазари.

Наред с това РТИК партнира и членува в редица местни и международни организации като:

  • Българската Търговско-Промишлена Палата и чрез нея на Съюза на Еврокамарите, на Асоциацията на Балканските търговски камари и на Световната търговска камара в Париж.
  • Международния Търговски Център – Женева (International Trade Center – Geneva) - Официален партньор за България.
  • Световната мрежа на търговските камари (Worldchambers Organization) със седалище в Париж и Глобалната Бизнес Борса (Global Business Exchange).
  • Член на Западноевропейския  Съюз на търговските камари от поречието на Рейн – Рона –Дунав – Алпи (UECC-Rhein, Rhone, Donau, Alpen).
  • Агенция на Крайдунавските Региони – Белене и др.


Камарата има ключова роля в икономическото развитие на Русенски регион, като някои от най-значимите нейни постижения са:

  • Един от основателите на Русенския “Бизнес Център” в партньорство с Община Русе, съюза за частна инициатива на гражданите и Българска Стопанска камара по програма URADA на Европейския Съюз.
  • Един от основателите на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
  • Основател на “Център за Мениджмънт и фирмено развитие” – инициатива на РТИК, осъществена в партньорство с Мид Йоркширската търговско – индустриална камара, Великобритания и Русенски Университет “Ангел Кънчев”, финансиран по проект на програма ФАР Партньорство.
  • Основател на “Център за икономическа информация” към РТИК с приоритетна задача да създаде условия за улеснен и пряк достъп  до ежедневно постъпващата  специализирана икономическа и бизнес информация, да я разпространява, включително и целевото и изпращане до фирмения офис.
  • Основател на “Национален Център за Професионално Обучение (НЦПО) в системата на БТПП”. Чрез НЦПО се предлагат курсове за придобиване на квалификация за 19 различни професии, както и курсове за международно признатите езикови сертификати T.E.L.C.


Русенска търговско – индустриална камара подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона. 
Камарата успешно развива дейност по проекти по местни и международни програми. В момента РТИК разработва проект Job Agents, целта на който е в Русе да се създаде Център за развитие и насочване на млади специалисти “Младежка Бизнес Арена”, който от една страна да подкрепи инициативните млади хора на града да си намерят подходяща работа според индивидуалните им способности и нагласи и от друга - да подпомогне местните малки и средни предприятия да подобрят мениджмънта, което да им позволи да се развиват и да създават нови работни места.

Пълна информация за дейността на РТИК и услугите които предлага, може да се намери на Интернет сайта: http://rcci.bg/

    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.