Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Европроджект

Асоцияцията „Център за консултантски услуги и управление на проекти Europroject” се намира в град Слатина, окръг Олт. Подкрепя развитието на солидна култура по отношение на управлението на човешките ресурси, организирането и управлението на проекти, както и интеграция и социално развитие чрез информационни и консултантски услуги, съдействие, посредничество и назначаване на работници, информация за пазара на труда, инкубация и подпомагане на стартиращи предприятия (юридически, маркетингови и финансови услуги, ефективни техники и методи за управление), проекти за стимулиране на мобилността на работната сила, изпълнението на европейските проекти в областта на човешките ресурси, развитие на предприемачеството и трансгранично сътрудничество в областта на бизнеса.
Освен това Europroject предлага консултации и съдействие на обществени и частни организации, които кандидатстват за финансиране по европейски проекти в различни сфери; освен това тя предоставя обучения упълномощени от CNFPA (от румънски - Национален съвет за професионално обучение на възрастни) - управление на проекти, организационна комуникация, управление на качеството, предприемаческо развитие, управление на бизнеса, техники за продажби и др.
Тази организация също така основава „Бизнес център Слатина“, който е единственият в окръг Олт, където има различни фирми, зала за обучение, конферентна зала, които могат да се отдават на публични и частни организации за различни събития.    


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.