Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
  Събитие

13.9.2017 г.  Дигитална трансформация на европейски микропредпри
Бизнес иновационен център Инобридж  стартира изпълнението на проект DiTEM - Дигитална трансформация на европейски микропредприятия, с продължителност три години. Основната му цел е да разработи обучителен инструмент, който да помогне на европейските микропредприятия в процеса на тяхната дигитална трансформация. Проектът ще се съсредоточи основно върху социалните медии, големите данни (big data), мобилни и облачни решения, за да улесни придобиването на е-лидерски умения от персонала на микропредприятия в Европа.

Проектът се стреми да обърне внимание професионално образование и обучение приоритетно насочено към подобряване на достъпа до обучение чрез продължаващо професионално обучение, чрез повишаване на качеството, предоставянето и достъпа до него.

Партньори по проекта
 1. The Manchester Metropolitan University (Великобритания) ;
 2. Eurocrea Merchant (Италия);
 3. CrystalClearSoft (Гърция);
 4. Turku University of Applied Sciences (Финландия);
 5. Business Innovation Center Innobridge (България);
 6. Exponential Training & Assessment Limited (Великобритания);
 7. it-forum (Дания).
Очаквани резултати за обучените микропредприятия

 • да разберат какви са възможностите, които предлагат новите технологии и да изберат тези, които обвързани с тяхната дейност;
 • да ръководят персонала от всички области на бизнеса;
 • да разберат как да използват максимално новите дигитални технологии и тенденции;
 • да забелязват промените в зародиш и да прилагат изпреварващи действия при ръководенето на техния бизнес;
 • да влияят на заинтересованите лица, в контекста на функционалните или географски граници.

Срок на проекта: 01.09.2016 г. - 31.08.2019 г.

Проектът е финансиран от програма ЕРАЗЪМ+

 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.