Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

“БЪДЕЩЕТО СЕ ПРАВИ ДНЕС” Е.КРОТКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ”ИВАН П. ПАВЛОВ”- ГР.РУСЕ, Русе област


     Професионалното образование и обучение създава кадри за различните сфери на производството. За да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, младите хора трябва да получат адекватно на съвременните изисквания  на икономиката и бизнеса образование и обучение, което да се осъществява от високо квалифицирани специалисти и в условия, близки и съответстващи на икономическата реалност  в страната и Европа, особено що се касае за часовете по учебна и производствена практика.
     Професионална гимназия по туризъм ”Иван П.Павлов”- гр.Русе е утвърдено училище със 60-годишна история, подготвящо кадри за ресторантьорството, хотелиерството и туризма.Включвайки нови професии и специалности за обучение, училището се опитва да задоволява всички потребности от кадри в тази сфера за региона.Стемежът към по-качествено провеждане на учебната практика и оттам към  повишаване на мотивацията  и професионално-личностните качества на учениците, както и разбирането на колектива  на гимназията, че образованието е инвестиция в развитието на човешките ресурси, родиха иновационната идея в една от сградите на училището, която в момента е неизползваема, да се създаде училищен хотел, какъвто всички подобни професионални училища в Европа имат, за провеждането не само на учебните, но и на производствените практики на учениците, обучаващи се по специалностите „хотелиер”, „екскурзовод”, „аниматор в туризма”.
    Училищният хотел трябва да включва :
* Хотелска част, съдържаща рецепция, стаи за гости, камериерски офис, сервизни  помещения ;
* Екскурзоводско бюро, снабдено с компютри, библиотека с научна литература, позволяваща събиране на информация за екскурзоводски беседи, мултимедия ;
* Офис на аниматора-разполагащ с компютри, материали за изготвяне на пособия за осъществяването на различни по вид анимации, музикални инструменти, топки, костюми и др.;
* Конферентна зала.
    В училищния хотел учениците ще имат възмжност да провеждат не само учебната , но и производствената си практика, да разработват, като потенциални предприемачи, различни идеи свързани със сферата на туризма; реално да предоставят услуги на гражданите - настаняване, съставяне на екскурзоводски маршрути и беседи, анимация по различни поводи.

     Иновацията в тази наша идея е в самото осъществяване и провеждане на учебните и производствените практики по професии. В този хотел учениците под ръководството на учители- специалисти ще се обучават и в същото време ще извършват дейности в условия, близки до реалните производствени, без да са в производствена среда; ще се учат да посрещат, настаняват, обслужват гости на хотел реално; да съставят маршрути и беседи за екскурзии по реална заявка; да подготвят различни анимации и да ги провеждат реално; ще използват програмни продукти, специфични за туристическите и агентски фирми, за хотелите - при резервации и настаняване на гостите; ще изготвят и калкулират услугите, които извършват; ще водят счетоводството на хотела; ще контактуват с клиенти и гости и ще изграждат умения за това.
       Включвайки се реално в етапите и процесите по осъществяване на всяка дейност, отчитайки резултатите от труда си, младите специалисти ще са по-мотивирани за реализиране в изучаваната професия.

За реализиране на иновативната идея трябва да се предприемат следните дейности :
1.Консултиране по изпълнението на идеята;
2.Намиране на финансираща организация;
3.Разчистване и ремонт на сградата;
4.Осигуряване на оборудване;
5.Получаване на необходимите разрешителни за извършване на  дейностите.


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.