Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЧЕЛАРСКИ ПРОДУКТИ, ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛИ

Hopartean Corneliu, Olt


□ Приложение на идеята в пазара на трансграничния регион - България/Румъния

 Иновация на национално ниво (съответно България и Румъния)Изобретението представлява модулна инсталация за получаване продукти на пчеларството, екопродукти и отглеждане на пчели в открити пространства, в оранжерии или солариуми посредством ефекта на пирамидата.
Оборудването – предмет на изобретението представлява пирамида ориентирана по посока „север - юг” и състояща се от основа на пирамидата, лица на пирамидалната структура и устройства за междинно укрепване, захват и вентилация, а във вътрешността на пирамидата се монтират модули за фиксиране на рамките във форми и размери, които позволяват монтажа в хоризонтален и вертикален план в пирамидалната форма, която се ползва  за опрашване на растенията с помощта на пчелите посредством разполагане на модулната инсталация в открити пространства, оранжерии и солариуми, за получаване на пчелни и екопродукти, както и за разполагането във вътрешността и, след демонтажа на вътрешните модули, на пирамидални контейнери за съхранение на пчелни продукти или на други хранителни продукти, включително и на елитни вина.
 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.