Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

РАДИОКАУТЕР OMNIA RF4-300

emil godeanu, Olt


□ Приложение на идеята в пазара на трансграничния регион - България/Румъния

 Иновация на ниво трансграничен регион (т.е. граничния регион на двете страни)Тази технология ще даде отражение във всички области на хирургията; апаратът се нарича радиокаутер(осъществява хирургическа намеса чрез модулирани радиовълни), може да се използва във всички операционни, през цялото времетраене на операцията и във всички хирургически специалности (неврохирургия, ортопедия, урология, премахване с безболезнена операция на хемороиди и фисури, офталмология, естетичната хирургия, ото-рино-ларингологията и др.)
С апарата се извършват всички видове хирургически намеси, започвайки от чисти разрези, комбинирани разрези с намалена, средна и висока степен на коагулация, студена коагулация, топла коагулация при всякакъв вид тъкани в зависимост от степента на кървене и васкуларизация на зоните в монополярен (еднополюсен?) режим, както и рязане комбинирано с коагулация или чиста коагулация в биполярен (двуполюсен?) режим.
Апаратът осъществява, програмира и запаметява всички работни режими – специфични за всяка хирургическа намеса преди и по време на операцията, като извършва това с непрекъснато действие за неограничено време. Модулното устройство на апарата позволява лесното заменяне (и взаимозаменяемостта) на неговите съставни части. 
Една от характеристиките (възможностите) на радиокаутера е моменталното(бързо, мигновено) регулиране на мощността и на работната температура, с цел недопускане  некрози  на тъканите в зоната на операция. Апаратът е конструиран с оглед постигане на повишена износоустойчивост(издръжливост, дълговечност), с предвидена защита от късо съединение и изключване на всякаква възможност от електрошок.


Апаратът притежава следните положителни качества:
- непрекъснато и неограничено време на работа(не се нуждае от паузи) при нормални работни условия;
- възможност за разделно регулиране на мощностите във всички работни режими, преди и по време на операцията;
- възможност за ъпгрейдване (усвояване на нови работни режими) на мощността и на операционните режими;
- персонализиране на начина на работа в зависимост от нуждите и спецификата на хирургическата намеса;
- възможност за свързване към лапароскопична (ендоскопична) апаратура;
- автоматично регулиране на мощността и температурата на оптимални за съответната хирургическа намеса величини;
- висока износоустойчивост  и висока ремонтопригодност; 
- нисък разход на електроенергия;
- висок (над 70%) КПД, което му качество обезпечава намален риск от дефекти по време на операционния процес;
- ниско съотношение качество/производствена цена.Изследователска работа, тестване и използване на това хирургическо оборудване в Крайова и Букурещ. Разпространяване чрез участие в международни изложби.


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.