Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

Метод за предотвратяване на хлъзгането(буксуването) и блокирането на задвижващите колела на превозните средства за пътнически градски транспорт задействани с „чопър”(вариатор за постоянно напрежение) и мотор за постоянен ток.

Dimitrescu Camil, Simon Daniel, Dabuleanu Marius, Olt


□ Приложение на идеята в пазара на трансграничния регион - България/Румъния

 Иновация на ниво трансграничен регион (т.е. граничния регион на двете страни)Настоящото изобретение е метод за предотвратяване на буксуването и блокирането на колелата при потегляне и при задействане на спирачки, който не изисква използване на преобразувател на оборотите. Методът може да бъде внедрен на всяко транспортно средство, чието задвижване се управлява с „чопър”(вариатор за постоянно напрежение) и мотор за прав ток, като прилагането му изисква минимално капиталовложение, предлагайки същевременно много здрава конструкция и липса на необходимост от поддръжка.
Има методи за предотвратяване на буксуването и блокирането на колелата при леки пътнически ЖП – състави и при електрически автомобили. С цел предотвратяване на буксуването и блокирането на колелата в момента се ползват преобразователи на оборотите информацията от които се предава чрез специализирани хардуерни устройства.
Този вид оборудване изисква преобразувателят на оборотите да бъде монтиран върху оста на задвижващите(водещите) и на задвижваните(пасивните) колела, като импулсите (информацията) от тях се предава по електронен път от датчик. Този метод се основава на разликата между оборотите на задвижващите(водещите) и задвижваните (пасивните) колела. Тази разлика се преработва в електронен контролер, който подава сигнали към оборудването командващо моторите.
Недостатъкът на системите използващи този метод се състои в малката издръжливост по време(моторесурс) на преобразувателите на оборотите и на изключително тежките механични натоварвания на които са подложени(шокови натоварвания, екстремални температури). Освен това старите системи изискват периодични проверки и чувствителни разходи за поддръжка. При предлаганото изобретение отпада преобразувателят на оборотите, тъй като то се основава на информация – софтуер от напрежението и тока на тяговия двигател, като действа в режим на намаляване на двойката усилия в режим на потегляне, когато задвижващото колело преплъзва(буксува) или в спирачен режим, когато колелото блокира.Техническият проблем, който се решава чрез изобретението, е поддържането на двойката усилия упражнявани от мотора в режими на потегляне и на спирачка на по малка стойност от тази на силата на сцепление между колелото и релсата.
Изобретението има предвид обстоятелството, че в положенията на буксуване или блокиране на задвижващото  колело токът в двигателя пада под оптималната стойност, а модулираното PWM напрежение (Pulse-width modulation) клони към максимални стойности, за да задържи тока около необходимата стойност. В тази ситуация предложеното изобретение намалява напрежението в мотора, въздействайки върху степента на модулиране PWM на напрежението на изхода от „чопъра” докато съответният ток за двата вида усилия на тяговия двигател достигне минималната стойност, при която сцеплението между колелото и релсата се възстанови.
Установяването на наличие на буксуване или блокиране на колелото става много бързо, а системата се задейства на практика в реално време(реален мащаб на времето), отстранявайки ефектите предизвиквани от буксуване или от блокиране на колелото. Този метод за предотвратяване на буксуването и блокирането на колелата предполага задвижването да се осъществява от двойката „чопър”-  мотор за постоянен ток.


 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.