Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

Дигитална рамка за снимки с вградена камера

Cvetelina Venelinova, Русе област


Съвместен българо-румънски екип по разработване на идеята

Иновация на световно/европейско ниво     По разработката на продукта може да работи българо - румънски екип. Принципно идеята е породена от нововъведенията в областта на техниката, високото технологично развитие в наши дни. Като цел се залага производството на високотехнологичен продукт, задоволяващ потребностите на съвременния потребител. Продуктът е модерен, като предложението ми е да се въведе новост, която ще подобри неговата функционалност, а това от своя страна ще доведе до желанието на повече хора да закупят от конкретния продукт. 

Продуктът е дигитална рамка за снимки с вградена камера, той е модерен, подходящ както за лично ползване, така и за подарък. С вградената камера потребителите ще имат възможността да заснемат/правят снимки в реално време, които да излизат след това на дисплея на самата дигитална рамка. Нововъведението, което предлагам е именно вграждането на камера към този продукт, с което да се увеличи неговата функционалност, респективно увеличаване на неговото търсене от клиентите и нарастване на продажбите. 
   Самият продукт сам по себе си спада към новите, високотехнологични продукти, от които съвременният клиент се интересува и закупува, тъй като са атрактивни и адекватно отговарят на новите му потребности, които требва да бъдат задоволени. 
   Дигиталната рамка за снимки с вградена камера може да бъде продавана не само на националния и европейския пазар, но и на световния. 
   До момента няма конкретно предприети стъпки по реализирането на тази идея, но се надявам, че във Ваше лице ще имам партньор по реализирането й, като ми бъдат дадени съвети в тази област. 
 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.