Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

Електронна система за таксуване на комунални услуги посредством ПОС терминал и магнитна карта или картас баркод.

Стилиан Демиров, Русе област


 Приложение на идеята в пазара на трансграничния регион - България/Румъния.

Обществен градски транспорт, общински паркинг „синя зона”, други абонаментни услуги.

Иновация на световно/европейско нивоВнедряването на електронната система за таксуване на комунални услуги има за цел предоставянето на конкретни позли на обществото чрез улесняване не само на гражданите в тяхното ежедневие, но и стопанските организации, внедрили тази система. Като за начало бих предложил системата да бъде внедрена в градския транспорт. Като причина бих посочил масовото използване на тази услуга от населението на даден град.
Примерна структура на електронната система (градски транспорт): В центъра на системата стои сървър, който съхранява данните на всички абонати на системата и е в постоянна безжична връзка връзка в реално време с ПОС-устройствата. Базата данни ще съдържа имената на клиента (пътника) и поименна сметка, в която той ще може да зарежда с произволна сума пари. В последствие от тази сума ще се приспада цената на превоза. Вторият важен елемент от системата са ПОС-устройствата. Те могат да бъдат монтирани или във всеки автобус или на всяка спирка на градския транспорт. Друга възможност, която ни дава техниката, е да избирем устройство с баркод скенер или такова, работещо с магнитна карта. Тези решения ще бъдат взети след допълнителен технически анализ.
Третият елемент от системата е абонаментната карта, която може да бъде с магнитна лента или баркод. Това зависи от вида ПОС-терминал, който е избран. Картата ще се получава безплатно в изградени затова пунктове. Всяка карта има уникален сериен номер. Срещу този номер в електронната база данни ще се въвеждат имената на клиента и сумата, която желае да зареди в своята сметка. Внасянето на пари по сметката може да става или на място, във всеки един пункт, или чрез SMS. А сега няколко думи за това, как би функционирала системата на практика. Вариант 1 – устройството е монтирано в превозното средство на градския транспорт – при качването си пътникът доближава картата си до баркод сканиращото устройство или прекарва картата си през магнитния четец. ПОС-терминалът осъществява връзка в реално време с централния сървър, който таксува съответния клиент, намалявайки сумата по сметката му с цената на съответния превоз. След обратната връзка (сървър - терминал) клиентът получава разписка, която съдържа дата, час, номер на автобусна линия, останал наличен баланс по сметка. При този вариант отпада необходимостта от мобилни контрольори. Вариант 2 – устройството е монтирано на автобусната спирка – основната разлика с Вариант 1, е че тук пътникът ще бъде таксуван преди качването си в автобуса. Отново ще получава насрещна разписка, която ще бъде обект на последващ контрол в превозните средства от контрольори. Контрольорите ще бъдат мобилни – т.е. в рамките на работния ден ще контролират множество автобуси, прекачвайкли се от един на друг.Предложението за гореспоменатото приложение на ПОС терминала е на идейно равнище. Направени са недостатъчни проучвания на видовете ПОС терминални устройства. Целта е да се добие обща представа и евентуално кой модел е подходящ за целта. Какво още трябва да се направи за реализиране на иновативната идея:
 да се направи задълбочен анализ на ПОС-устройствата
 да се направи финансов анализ – колко би струвало изграждането на електронната система за клиента; колко струва на инвеститора превръщането на идеята в реалност.
 да се направи маркетингов анализ
 да се проучи интереса към практическото приложение на системата от потенциалните клиенти
 да се доразвие идеята – нови сфери на приложение

 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.