Начало
За контакт
 
   
  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
 
   

 

Вход в системата 

 

Проекти 

 

За контакт

 

Регистрация 

 

 

 

 
   
Новини и събития
13.9.2017 г. Дигитална трансформация на европейски микропредпри
09.10.2014 г. ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ
09.4.2014 г. Конференция "В света на микро- и нанотехнологиите"
06.3.2014 г. Набиране на проектни предложения по програма "Иновации за зелена индустрия"
05.2.2014 г. Предизвикателство за уеб предприемачи
  Всички...
   
Полезна информация
   
Форум
   
 
    Проекти

BRO-Bulgarian-Romanian Brotherhood

Венцислава Николова, Русе област


□ Съвместен българо-румънски екип по реализиране на идеята на пазара
□ Приложение на идеята в пазара на трансграничния регион - България/Румъния
 Иновация на ниво трансграничен регион (т.е. граничния регион на двете страни)
BRO- наименованието на бизнес идеята идва от Brotherhood-Братство между България и Румъния.
Моята идея е да се построят два учебни центъра в гр.Русе и гр. Букурещ,където да се обучават млади кадри за бъдещи лидери, след което ще се предлага и подкрепа при търсенето на работни места,където обучените вече младежи ще могат да  покажат личните си и професионални компетенции и умения.
Учебен Център BRO - Русе ще предоставя езиково обучение на български език на румънски граждани , както и обучение по продажби, управление на човешките ресурси, организационно поведение, предприемачество и иновации и други предмети, които изграждат успешния мениджър.
Учебен център BRO-Букурещ ще предоставя същото обучение на румънски език за български граждани.
Организация BRO ще сключи партньорски договори с основните работодатели в Северна България и Южна Румъния, за да може да осъществи последната част на BRO обучението, а именно практиката, достъпа на кадрите до реалния бизнес.
Организация BRO ще даде възможност на обучаващите се за професионално развитие, възможност за развитие на лидерски умения и качества, възможност да опознаем страните си, които са толкова близо една до друга и въпреки това почти нямаме допирни точки.
Организация BRO e първата по рода си организация за икономическо развитие и сътрудничество.За последващото реализиране на идеята е нужно да се предприемат основните стъпли за осъществянето му, а именно правна легализация, закупуване/наемане на сгради, осъществяване на договори-трудови и партньорски, проучване на източници за финансиране.
 
 

Инвестираме във вашето бъдеще!


Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007–2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие. Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази станица носят единствено неговите автори.